Κάρτες χρυσοτυπία 350gr
Σχεδιασμός και εκτύπωση με δυνατότητα ανάγλυφων σημείων και χρυσοτυπία