1  από  8  
Ανάγλυφες κάρτες 700gr
Σχεδιασμός και εκτύπωση επαγγελματικών καρτών και με ειδικό κοπτικό. Ιδανικό και για καρτελάκια προΐοντων.