5  από  8  
Ανάγλυφες 700gr Χρυσοτυπία
Σχεδιασμός και εκτύπωση ανάγλυφων καρτών με τοπικό UV και χρυσοτυπία. Ιδανικό και για καρτελάκια προΐοντων.